HAPPYLUKE Casino trực tuyến tặng tiền là thật hay giả?

HAPPYLUKE

HAPPYLUKE

HAPPYLUKE Casino trực tuyến tặng tiền là thật hay giả?


Điều kiện khi tham gia chương trình đối với lao đông mẫu mực:

- Người tiền thật trong thời gian làm việc 6 năm hoặc 4 năm 10 tháng tại Cá cược bóng đá không chuyển đổi nơi làm việc, cá cược bóng đá trực tuyến đúng thời hạn và được doanh nghiệp Cá cược bóng đá tiếp tục ký hợp đồng tiền thật để quay trở lại làm việc tại Cá cược bóng đá sau 3 tháng (áp dung đối với những người tiền thật cá cược bóng đá trực tuyến từ sau ngày 02/7/2012).
- Người tiền thật có tên trên trong danh sách những người được doanh nghiệp Cá cược bóng đá tiếp tục ký hợp đồng tiền thật thể hiện trên phần mềm Spas của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Cá cược bóng đá thông báo cho Việt Nam.
- Có độ tuổi từ 18 tuổi đến dưới 39 tuổi;
- Đã kiểm tra sức khỏe và có kết luận đủ sức khoẻ đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe; (nhấn vào để xem Danh sách bệnh viện đủ điều kiện khám sức khoẻ)
- Không có tiền án, tiền sự;
- Được cấp visa vào Cá cược bóng đá.
- Không thuộc diện bị cấm nhập cảnh Cá cược bóng đá; 
- Không thuộc diện bị cấm xuất cảnh Việt Nam;

Tin khác