HAPPYLUKE Casino trực tuyến tặng tiền là thật hay giả?

HAPPYLUKE

HAPPYLUKE

HAPPYLUKE Casino trực tuyến tặng tiền là thật hay giả?

Những điều cần biết khi làm việc tại Cá cược bóng đá
I. LƯU TRÚ
1. Đăng ký cấp chứng minh thư người nước ngoài:

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh, người tiền thật phải làm đơn đăng ký người nước ngoài với Văn phòng kiểm soát nhập cư nơi người tiền thật tạm trú để làm chứng minh thư cho người nước ngoài theo quy định của Cá cược bóng đá.

Thủ tục cấp chứng minh thư gồm có: Đơn xin đăng ký cấp giấy chứng minh thư người nước ngoài; hộ chiếu (có visa hợp lệ); 3 ảnh 3cm x 4cm;

Trường hợp bị mất chứng minh thư người nước ngoài thì trong vòng 14 ngày kể từ ngày bị mất, người tiền thật phải khai báo để được xem xét, cấp lại.

2. Gia hạn thời gian lưu trú:

Thời hạn hợp đồng tiền thật từ 1 năm trở lên và có thể được gia hạn nhưng tối đa không quá 4 năm 10 tháng (có thể là 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm hoặc theo khoảng thời gian cụ thể theo yêu cầu của chủ doanh nghiệp Cá cược bóng đá sử dụng tiền thật). Sau khi hết thời hạn, người tiền thật phải ký lại hợp đồng với chủ doanh nghiệp Cá cược bóng đá sử dụng tiền thật. Sau khi ký tiếp hợp đồng tiền thật, người tiền thật phải làm thủ tục đăng ký gia hạn thời gian lưu trú với Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại khu vực nơi đang lưu trú.

II. CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM
1. Chế độ tiền lương:

Người tiền thật làm việc tại các doanh nghiệp Cá cược bóng đá được hưởng mức tiền lương theo hợp đồng tiền thật. Tiền lương do chủ doanh nghiệp Cá cược bóng đá sử dụng tiền thật trả cho người tiền thật theo hợp đồng là tiền lương cơ bản. Thu nhập của người tiền thật bao gồm cả tiền lương theo hợp đồng tiền thật và tiền lương làm thêm giờ.Khi làm thêm giờ, người tiền thật sẽ được hưởng tiền lương làm thêm giờ, được tính như sau:
   
Bảng tính tiền lương trả cho thời gian thêm, làm đêm và làm vào ngày nghỉ

STT

Nội dung

Lương

cơ bản

Lương thêm

giờ

Tổng

số tiền

1

Làm việc theo thời gian quy định trong hợp đồng tiền thật

100%

0

100%

2

Làm việc thêm

100%

50%

150%

3

Làm việc ban đêm

100%

50%

150%

4

Làm thêm giờ + làm đêm

100%

50% +50%

200%

5

Làm việc vào ngày nghỉ (ngày nghỉ có lương)

100%

50%

150%

6

Làm việc vào ngày nghỉ (ngày nghỉ không lương)

100%

0

100%

7

Làm thêm giờ + làm đêm + ngày nghỉ lễ không lương

100%

50%+50%

200%

8

Làm thêm giờ + làm đêm + ngày nghỉ lễ có lương

100%

50%+50%+50%

250%

2. Chế độ bảo hiểm: 

Khi nhập cảnh Cá cược bóng đá, người tiền thật Việt Nam được tham gia các loại hình bảo hiểm sau: 
- Bảo hiểm hồi hương: là bảo hiểm nhằm mục đích đảm bảo chi phí mua vé máy bay cho người tiền thật xuất cảnh Cá cược bóng đá trở cá cược bóng đá trực tuyến khi hết thời hạn lưu trú. Người tiền thật mua bảo hiểm hồi hương với mức là 400.000won (đóng 1 lần) và chuyển tiền mua bảo hiểm hồi hương vào tài khoản ngân hàng do Công ty bảo hiểm mở cho người tiền thật trong vòng 80 ngày tính từ ngày nhập cảnh Cá cược bóng đá. Mức  trả bảo hiểm bằng số tiền người tiền thật đã mua bảo hiểm. Nếu người tiền thật không mua Bảo hiểm hồi hương hoặc mua chậm so với thời gian quy định sẽ bị phạt tiền đến 1 triệu won.

- Bảo hiểm rủi ro: là bảo hiểm chi trả trong trường hợp người tiền thật bị tử vong hoặc thương tật không phải do tai nạn tiền thật. Mức đóng bảo hiểm này dựa trên độ tuổi, giới tính, dao động từ 19.000 won đến 50.800 won (nam giới, người nhiều tuổi phải mua bảo hiểm với mức cao hơn), thời hạn hợp đồng bảo hiểm là 36 tháng. Người tiền thật bắt buộc phải mua bảo hiểm rủi ro và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Công ty bảo hiểm mở cho người tiền thật trong vòng 15 ngày tính từ ngày nhập cảnh Cá cược bóng đá. 

Mức chi trả bảo hiểm: đối với trường hợp tử vong là từ 15 triệu won đến 30 triệu won tùy theo nguyên nhân tử vong (trường hợp người tiền thật tự tử sẽ không được chi trả bảo hiểm này); đối với trường hợp bị thương tật, tối đa là 15 triệu won. Nếu người tiền thật đã đóng tiền bảo hiểm rủi ro nhưng lại rút tiền ra khỏi tài khoản hoặc đóng chậm sau 15 ngày sẽ bị phạt tiền đến 5 triệu won hoặc bị trục xuất cá cược bóng đá trực tuyến.
Trong thời gian tập trung tại các cơ sở giáo dục định hướng sau khi nhập cảnh Cá cược bóng đá, người tiền thật sẽ ký kết Hợp đồng bảo hiểm và nộp tiền vào tài khoản cá nhân do công ty Bảo hiểm mở cho người tiền thật tại Ngân hàng quy định. Tài khoản sẽ tự động giao dịch thanh toán tiền mua bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm đã ký kết.

- Bảo hiểm tai nạn tiền thật: là loại bảo hiểm mà doanh nghiệp Cá cược bóng đá sử dụng tiền thật phải đóng cho cơ quan bảo hiểm để bồi thường cho người tiền thật trong trường hợp người tiền thật bị tai nạn tiền thật. Mức bồi thường tai nạn tiền thật được xác định theo các hạng thương tật. Người tiền thật được hưởng Bảo hiểm bồi thường tai nạn tiền thật thì không được hưởng Bảo hiểm rủi ro.

- Bảo hiểm y tế: Bảo hiểm y tế nhằm hỗ trợ tiền khám, chữa bệnh cho người tiền thật khi bị ốm đau, bệnh tật phải điều trị tại các cơ sở y tế của Cá cược bóng đá. Hàng tháng người tiền thật phải đóng Bảo hiểm y tế với mức bằng 4,21% mức tiền lương tháng. 

Ngoài các loại bảo hiểm chính nêu trên, trong quá trình làm việc, doanh nghiệp Cá cược bóng đá sử dụng tiền thật và người tiền thật cùng tham gia các loại bảo hiểm khác, là: Bảo hiểm thôi việc, Bảo hiểm việc làm (bảo hiểm thất nghiệp), Bảo hiểm do chậm trả lương, (mức tham gia mua, mức hưởng và nguyên tắc chi trả bảo hiểm theo nhà cái uy tín bảo hiểm của Cá cược bóng đá quy định).
 
III. VIỆC LÀM VÀ THAY ĐỔI NƠI LÀM VIỆC:
1. Việc làm: 
Người tiền thật sau khi nhập cảnh phải làm việc tại doanh nghiệp Cá cược bóng đá mà mình đã ký hợp đồng tiền thật trước khi nhập cảnh và được bố trí công việc theo hợp đồng tiền thật.

2. Thay đổi nơi làm việc: 
Nếu có lý do chính đáng trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp mà người tiền thật đã ký hợp đồng tiền thật, thì người tiền thật được chuyển nơi làm việc nhưng tối đa không quá 5 lần (trong đó, theo hợp đồng 3 năm được chuyển tối đa không quá 3 lần, gia hạn hợp đồng 1 năm 10 tháng được chuyển tối đa không quá 2 lần). Những trường hợp được phép thay đổi nơi làm việc theo quy định:

- Doanh nghiệp Cá cược bóng đá hủy bỏ hợp đồng tiền thật khi chưa hết thời hạn quy định trong hợp đồng hoặc từ chối ký tiếp hợp đồng khi người tiền thật chưa làm đủ 3 năm ở Cá cược bóng đá;

- Trường hợp doanh nghiệp Cá cược bóng đá bị thu hồi giấy phép tuyển dụng tiền thật nước ngoài hoặc đang bị xử phạt, đình chỉ tuyển dụng do xâm hại nhân quyền như dùng bạo lực, nợ lương, không đảm bảo điều kiện làm việc theo quy định.

- Người tiền thật bị tai nạn không thể tiếp tục làm việc tại nơi làm việc hiện tại nhưng lại có khả năng làm việc ở nơi khác.
Các vấn đề người tiền thật cần lưu ý khi chuyển đổi nơi làm việc:

- Người tiền thật phải đăng ký chuyển đổi nơi làm việc tại Trung tâm hỗ trợ tuyển dụng tiền thật tại khu vực mà người tiền thật đang làm việc. 

- Ngay sau khi người tiền thật được tiếp nhận vào làm việc tại doanh nghiệp mới, người tiền thật phải thông báo cho Văn phòng quản lý tiền thật Việt Nam theo chương trình EPS tại Cá cược bóng đá để cập nhật, theo dõi. 

- Người tiền thật đăng ký làm việc trong các ngành Nông nghiệp, Xây dựng, Ngư nghiệp thì không được phép chuyển đổi ngành nghề đã đăng ký trước đó. Tuy nhiên, người tiền thật đăng ký ngành Sản xuất chế tạo và đang làm trong ngành Sản xuất chế tạo khi thay đổi nơi làm việc, có thể lựa chọn để chuyển sang ngành Nông nghiệp, Xây dựng hoặc Ngư nghiệp.

IV. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA CHỦ DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Quan hệ tiền thật giữa chủ doanh nghiệp Cá cược bóng đá sử dụng tiền thật và người tiền thật là quan hệ chủ - thợ (người tiền thật là người làm công ăn lương). Do đó, người tiền thật phải có trách nhiệm thực hiện những công việc mà người sử dụng yêu cầu. 

Trong trường hợp doanh nghiệp Cá cược bóng đá sử dụng tiền thật vi phạm các điều kiện làm việc hoặc không thực hiện đúng các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng tiền thật thì người tiền thật có thể giải quyết tranh chấp theo các cách sau:

- Trực tiếp đàm phán với doanh nghiệp Cá cược bóng đá sử dụng tiền thật, đề nghị thực hiện đúng các điều kiện tiền thật và đảm bảo quyền lợi của mình theo hợp đồng tiền thật hoặc theo quy định của pháp luật Cá cược bóng đá.

- Thông qua các Trung tâm ổn định việc làm (thuộc Bộ Việc làm và Casino online có lừa đảo không? Cá cược bóng đá) hoặc Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài (thuộc Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Cá cược bóng đá) tại khu vực mà người tiền thật đang làm việc hoặc Văn phòng quản lý tiền thật Việt Nam theo chương trình EPS tại Cá cược bóng đá hoặc Đại sứ quán Việt Nam tại Cá cược bóng đá (Ban Quản lý tiền thật Việt Nam tại Cá cược bóng đá) để đề nghị được hỗ trợ người tiền thật giải quyết các vấn đề vướng mắc với doanh nghiệp Cá cược bóng đá sử dụng tiền thật. 

- Trong trường hợp đã thực hiện các biện pháp trên nhưng doanh nghiệp Cá cược bóng đá sử dụng tiền thật vẫn không giải quyết thì người tiền thật có thể khiếu nại tới Văn phòng Giám sát tiền thật của Bộ Việc làm và Casino online có lừa đảo không? Cá cược bóng đá, Văn phòng nhập cư hoặc Cơ quan thanh tra tiền thật của Cá cược bóng đá.

Tin khác