HAPPYLUKE Casino trực tuyến tặng tiền là thật hay giả?

HAPPYLUKE

HAPPYLUKE

HAPPYLUKE Casino trực tuyến tặng tiền là thật hay giả?

Quyền lợi và nghĩa vụ của người tiền thật khi tham gia chương trình EPS
I. QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ

• Quyền lợi của người tiền thật:

1. Được Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước, Sở Casino online có lừa đảo không? – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố nơi người tiền thật đăng ký dự tuyển cung cấp đầy đủ thông tin về Chương trình EPS.

2. Được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và bổ túc tiếng Hàn; cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật, phong tục tập quán của Việt Nam và Cá cược bóng đá trước khi đi làm việc tại Cá cược bóng đá.

3. Được Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước thông báo về thời gian, địa điểm xuất cảnh bằng văn bản.

4. Được hưởng tiền lương, thu nhập và các chế độ khác quy định trong Hợp đồng tiền thật ký với doanh nghiệp Cá cược bóng đá sử dụng tiền thật và quy định chung của Chương trình EPS. 
Tiền lương do doanh nghiệp Cá cược bóng đá trả cho người tiền thật là tiền lương cơ bản, tiền lương cơ bản thấp nhất phải bằng mức tiền lương tối thiểu do Chính phủ Cá cược bóng đá quy định. Tiền lương tối thiều do Chính phủ Cá cược bóng đá quy định áp dụng từ ngày 01/01/2015 là 5.580 won/giờ; tương ứng là 44.640 won/ngày (ngày làm việc 8 giờ). Tiền lương tối thiểu có thể được điều chỉnh hàng năm căn cứ vào các chỉ số tăng trưởng của nền kinh tế.

5. Được Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước đưa đi, Đại sứ quán Việt Nam tại Cá cược bóng đá bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong thời gian làm việc tại Cá cược bóng đá; được tư vấn, hỗ trợ để hưởng các quyền lợi trong Hợp đồng tiền thật đã ký với doanh nghiệp Cá cược bóng đá sử dụng tiền thật. 

6. Được hưởng quyền lợi từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước theo quy định và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

• Nghĩa vụ của người tiền thật 

1. Người tiền thật phải nộp các khoản tiền sau đây:

a) Khoản tiền Việt Nam tương đương 630 USD bao gồm: tiền vé máy bay một chiều từ Việt Nam đến Cá cược bóng đá, lệ phí cấp visa, chi phí tuyển chọn, chi phí đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa người tiền thật đi làm việc tại Cá cược bóng đá.

b) Học phí bổ túc tiếng Hàn: 2.400.000 đồng/người/khóa (đối với người tiền thật hết hạn hợp đồng cá cược bóng đá trực tuyến đúng hạn và người tiền thật mẫu mực không có khoản chi phí này).

c) Đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước: 100.000 đồng/người.

d) Chi phí mua trang phục: theo quy định.

e) Chi phí tổ chức xuất cảnh: theo quy định.

Người tiền thật nộp các khoản tiền trên cho Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước để trang trải các chi phí thực hiện việc đưa người tiền thật đi làm việc tại Cá cược bóng đá và không hoàn trả nếu người tiền thật đã được xuất cảnh sang Cá cược bóng đá.

Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước chỉ hoàn trả tiền cho người tiền thật sau khi khấu trừ các khoản chi phí hợp lý đã thanh toán trong các trường hợp như sau: Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước không đưa được người tiền thật sang làm việc tại Cá cược bóng đá; người tiền thật không còn nguyện vọng đi làm việc tại Cá cược bóng đá hoặc người tiền thật không đủ điều kiện đi làm việc tại Cá cược bóng đá.
       
2. Người tiền thật thực hiện ký quỹ như sau:

- Mức ký quỹ: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) 
- Thời hạn ký quỹ: 5 năm 4 tháng.
- Nơi ký quỹ: Chi nhánh hoặc phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội nơi người tiền thật cư trú hợp pháp.
- Thời điểm hoàn thành việc ký quỹ: người tiền thật phải hoàn thành việc ký quỹ chậm nhất là 35 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng đi làm việc tại Cá cược bóng đá theo Chương trình EPS với Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước.
- Ngay sau khi ký quỹ, người tiền thật phải nộp cho Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước 01 bản Giấy xác nhận đã nộp tiền ký quỹ do Ngân hàng Chính sách xã hội cấp nơi người tiền thật ký quỹ để Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước làm căn cứ thông báo với doanh nghiệp Cá cược bóng đá sử dụng tiền thật về việc người tiền thật đã đồng ý thực hiện hợp đồng và tiến hành các thủ tiếp theo.

3. Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đi làm việc tại Cá cược bóng đá theo quy định của Chương trình EPS.

4. Tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và bổ túc tiếng Hàn do Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước tổ chức.

5. Tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật Cá cược bóng đá; thực hiện đúng hợp đồng tiền thật đã ký với doanh nghiệp Cá cược bóng đá sử dụng tiền thật, không được vi phạm hợp đồng tiền thật, bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng tiền thật và cư trú trái phép sau khi hết hạn hợp đồng tiền thật.

6. Tham gia đầy đủ các loại hình bảo hiểm theo quy định của Cá cược bóng đá đối với người tiền thật nước ngoài làm việc tại Cá cược bóng đá theo Chương trình EPS.

7. Khai báo bằng văn bản (nhấn vào để tải mẫu) với Văn phòng Quản lý tiền thật Việt Nam theo chương trình EPS trực thuộc Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước tại Cá cược bóng đá trong các trường hợp sau: người tiền thật được gia hạn thời gian làm việc theo Hợp đồng tiền thật; người tiền thật chuyển đổi nơi làm việc hợp pháp; người tiền thật chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với doanh nghiệp Cá cược bóng đá vì các lý do khác nhau...
Thời hạn khai báo: Người tiền thật phải thực hiện việc khai báo trong vòng 30 ngày, kể từ ngày được ký gia hạn Hợp đồng tiền thật hoặc ngày hoàn thành thủ tục chuyển đổi nơi làm việc hoặc ngày chấm dứt hợp đồng tiền thật.

Nếu không thông báo, người tiền thật phải chịu trách nhiệm về việc Văn phòng Quản lý tiền thật Việt Nam theo Chương trình EPS tại Cá cược bóng đá không xác nhận việc hoàn thành hợp đồng tiền thật hoặc chấm dứt hợp đồng một cách hợp pháp để tất toán tài khoản ký quỹ sau khi cá cược bóng đá trực tuyến.

- Địa chỉ Văn phòng: Tầng 8, tòa nhà Golden Bridge, số 222, Chungjeongno3ga, Seodeaemun-gu, Seoul, Korea.
- Số điện thoại: 0082 - 23936868 ;   Fax: 0082 - 23936888

8. Người tiền thật phải cá cược bóng đá trực tuyến đúng thời hạn sau khi hết hạn hợp đồng tiền thật với doanh nghiệp Cá cược bóng đá sử dụng tiền thật.

9. Người tiền thật phải bồi thường cho Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước, doanh nghiệp Cá cược bóng đá sử dụng tiền thật  nếu có các hành vi vi phạm hợp đồng tiền thật, vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật Cá cược bóng đá gây thiệt hại cho Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước và doanh nghiệp Cá cược bóng đá sử dụng tiền thật.


II. CÁC QUY ĐỊNH VỀ TÀI CHÍNH

1. Các khoản chi phí phải nộp khi tham gia chương trình EPS bao gồm:
1.1. Lệ phí đăng ký thi tiếng Hàn: 

Người tiền thật có nhu cầu tham gia đăng ký dự tuyển chương trình EPS đều phải vượt qua kỳ thi tiếng Hàn do Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước phối hợp với Tổ chức phát triển nhân lực Cá cược bóng đá (HRD Korea) tổ chức. 
Để đăng ký dự thi, người tiền thật nộp lệ phí thi với số tiền VNĐ tương đương 24 Đôla Mỹ/người (Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước sẽ thông báo số tiền cụ thể tại thời điểm tổ chức tiếp nhận đăng ký của từng đợt thi).

1.2. Các chi phí phải nộp sau khi đạt yêu cầu của kỳ thi tiếng Hàn.

- Đối với những người tiền thật đi làm việc tại Cá cược bóng đá theo chương trình EPS thông qua Sở Casino online có lừa đảo không? – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
  + Mua hồ sơ đăng ký dự tuyển tham gia chương trình: 35.000đ/bộ (nộp tại Sở Casino online có lừa đảo không? – Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người tiền thật cư trú hợp pháp)
  + Các chi phí làm visa, vé máy bay và chi phí tuyển chọn, xử lý, quản lý hồ sơ của người tiền thật, tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi xuất cảnh, chi phí thực hiện các thủ tục trước khi xuất cảnh: số tiền VNĐ tương đương 630 Đôla Mỹ theo tỷ giá của NH Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm nộp tiền.
    Sau khi có thông báo của Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước về việc được doanh nghiệp Cá cược bóng đá lựa chọn, người tiền thật nộp số tiền này tại Sở Casino online có lừa đảo không? – Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người tiền thật cư trú hợp pháp.
    Sở Casino online có lừa đảo không? – Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương được giữ lại số tiền VNĐ tương đương 30 Đôla Mỹ/người để trang trải các chi phí hành chính; đồng thời chuyển số tiền VNĐ còn lại tương đương 600 Đôla Mỹ/người về Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

  + Tiền ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội: 100.000.000đ nộp tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi người tiền thật cư trú hợp pháp trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận được “Hợp đồng đưa người tiền thật đi làm việc tại Cá cược bóng đá” và “Hợp đồng tiền thật giữa doanh nghiệp Cá cược bóng đá sử dụng tiền thật và người tiền thật”.
    Ngay sau khi hoàn thành xong thủ tục ký quỹ, người tiền thật fax Giấy xác nhận ký quỹ về cho Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước theo số máy 04.37737384 và thông báo bằng điện thoại theo số máy 04.37379058.
    Người tiền thật nộp lại Bản chính Giấy xác nhận ký quỹ tại nơi tập trung để làm các thủ tục xuất cảnh sang làm việc tại Cá cược bóng đá.

- Đối với những người tiền thật hết hạn hợp đồng tiền thật, cá cược bóng đá trực tuyến đúng hạn vượt qua kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính được tổ chức hàng quý: 
  + Mua hồ sơ đăng ký dự tuyển tham gia chương trình: 60.000đ/bộ (bao gồm tiền mua hồ sơ và cước phí chuyển phát nhanh hồ sơ qua bưu điện về địa chỉ của người tiền thật).
  + Tiền ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội: 100.000.000đ nộp tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi người tiền thật cư trú hợp pháp trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận được “Hợp đồng đưa người tiền thật đi làm việc tại Cá cược bóng đá” và “Hợp đồng tiền thật giữa doanh nghiệp Cá cược bóng đá sử dụng tiền thật và người tiền thật”.

Ngay sau khi hoàn thành xong thủ tục ký quỹ, người tiền thật fax Giấy xác nhận ký quỹ về cho Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước theo số máy 04.37737384 và thông báo bằng điện thoại theo số máy 04.37379058.
Người tiền thật nộp lại Bản chính Giấy xác nhận ký quỹ tại nơi tập trung để làm các thủ tục xuất cảnh sang làm việc tại Cá cược bóng đá.
    + Các chi phí làm visa, vé máy bay và chi phí tuyển chọn, xử lý, quản lý hồ sơ của người tiền thật, tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi xuất cảnh, chi phí thực hiện các thủ tục trước khi xuất cảnh: số tiền VNĐ tương đương 630 USD theo tỷ giá của NH Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm nộp tiền.
Sau khi có thông báo của Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước về việc tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết trước khi đi làm việc tại Cá cược bóng đá, người tiền thật nộp số tiền này tại nơi tập trung. 

- Đối với người tiền thật thuộc diện tiền thật mẫu mực quay trở lại Cá cược bóng đá làm việc:
  + Mua hồ sơ đăng ký dự tuyển tham gia chương trình: 35.000đ/bộ, nộp tiền và nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước.
  + Các chi phí làm visa, vé máy bay và chi phí tuyển chọn, xử lý, quản lý hồ sơ của người tiền thật, tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi xuất cảnh, chi phí thực hiện các thủ tục trước khi xuất cảnh: số tiền VNĐ tương đương 630 USD theo tỷ giá của NH Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm nộp tiền.
Người tiền thật nộp trực tiếp khoản tiền này tại Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước.
  + Tiền ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội: 100.000.000đ nộp tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi người tiền thật cư trú hợp pháp trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận được “Hợp đồng đưa người tiền thật đi làm việc tại Cá cược bóng đá” và “Hợp đồng tiền thật giữa doanh nghiệp Cá cược bóng đá sử dụng tiền thật và người tiền thật”.

Ngay sau khi hoàn thành xong thủ tục ký quỹ, người tiền thật fax Giấy xác nhận ký quỹ về cho Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước theo số máy 04.37737384 và thông báo bằng điện thoại theo số máy 04.37379058.
Người tiền thật nộp lại Bản chính Giấy xác nhận ký quỹ tại nơi tập trung để làm các thủ tục xuất cảnh sang làm việc tại Cá cược bóng đá.

III. THỦ TỤC RÚT TIỀN VÀ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN TIỀN KÝ QUỸ

Để nhận lại các khoản tiền đã nộp và tất toán, rút khoản tiền ký quỹ, người tiền thật cần làm theo các bước như sau: 

1. Đối với những người tiền thật đi làm việc tại Cá cược bóng đá theo chương trình EPS thông qua Sở Casino online có lừa đảo không? – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Người tiền thật viết đơn xin rút tiền, trong đơn nêu rõ lí do xin dừng chương trình và nội dung các khoản tiền xin rút lại, cung cấp thông tin tài khoản nhận tiền, tên chủ tài khoản, ngân hàng nhận tiền (yêu cầu ghi rõ tên chi nhánh), đồng thời xin xác nhận của UBND xã/phường nơi cư trú hợp pháp. Sau khi có xác nhận của UBND xã/phường, người tiền thật gửi đơn về Sở Casino online có lừa đảo không? – Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm dịch vụ việc làm địa phương nơi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Cá cược bóng đá.

Sở Casino online có lừa đảo không? – Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm dịch vụ việc làm địa phương có trách nhiệm gửi công văn đề nghị Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước. Sau khi tiếp nhận và xử lý:

  + Trung tâm sẽ làm thủ tục để chuyển trả cho người tiền thật theo tài khoản đã được cung cấp số tiền VNĐ tương đương còn lại đối với khoản 600 Đôla Mỹ sau khi trừ đi các khoản chi phí cần thiết đã sử dụng.
  + Đối với khoản tiền ký quỹ: Trung tâm sẽ gửi công văn thông báo danh sách những người tiền thật đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ cho Hội sở chính Ngân hàng chính sách xã hội. Sau đó, người tiền thật đến Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương nơi người tiền thật đã ký quỹ để thực hiện việc nhận lại khoản tiền ký quỹ.

2. Đối với những người tiền thật hết hạn hợp đồng tiền thật, cá cược bóng đá trực tuyến đúng hạn vượt qua kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính được tổ chức hàng quý và người tiền thật thuộc diện tiền thật mẫu mực quay trở lại Cá cược bóng đá làm việc: 

- Người tiền thật viết đơn xin rút tiền, trong đơn nêu rõ lí do xin dừng chương trình và nội dung các khoản tiền xin rút lại, cung cấp thông tin tài khoản nhận tiền, tên chủ tài khoản, ngân hàng nhận tiền (yêu cầu ghi rõ tên chi nhánh), đồng thời xin xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hợp pháp.

- Sau khi có xác nhận của chính quyền địa phương, người tiền thật gửi đơn về Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước theo địa chỉ: Số 1, Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội 
Sau khi tiếp nhận và xử lý:

  + Trung tâm sẽ làm thủ tục để chuyển trả cho người tiền thật theo tài khoản đã được cung cấp số tiền VNĐ tương đương còn lại đối với khoản 630 Đôla Mỹ sau khi trừ đi các khoản chi phí cần thiết đã sử dụng.
  + Đối với khoản tiền ký quỹ: Trung tâm sẽ gửi công văn thông báo danh sách những người tiền thật đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ cho Hội sở chính Ngân hàng chính sách xã hội. Sau đó, người tiền thật đến Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương nơi người tiền thật đã ký quỹ để thực hiện việc nhận lại khoản tiền ký quỹ.

Tin khác