HAPPYLUKE Casino trực tuyến tặng tiền là thật hay giả?

HAPPYLUKE

HAPPYLUKE

HAPPYLUKE Casino trực tuyến tặng tiền là thật hay giả?

Các quy định, điều kiện đối với người tiền thật khi tham gia chương trình
• Điều kiện khi tham gia chương trình:     

  Để được đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Cá cược bóng đá theo nhà cái uy tín cấp phép việc làm cho tiền thật nước ngoài của         Cá cược bóng đá, người tiền thật Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Đủ 18 tuổi đến dưới 39 tuổi;
- Đã được kiểm tra và kết luận đủ sức khoẻ theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe; (nhấn vào để xem Danh sách bệnh viện đủ điều kiện khám sức khoẻ)
- Không có tiền án, tiền sự;
- Không thuộc diện bị cấm xuất cảnh Việt Nam;
- Không thuộc diện bị cấm nhập cảnh Cá cược bóng đá; 
- Được doanh nghiệp Cá cược bóng đá sử dụng tiền thật lựa chọn sau khi tham dự và đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn do Bộ Việc làm và Casino online có lừa đảo không? Cá cược bóng đá phối hợp với Bộ Casino online có lừa đảo không? – Thương binh và Xã hội tổ chức.

• Quy định khi tham gia chương trình:
I. Quy định về việc ký quỹ trước khi đi làm việc tại Cá cược bóng đá:

Theo Thông tư liên tịch số 31/2013/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 12/11/2013 của Bộ Casino online có lừa đảo không? -Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 21/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người tiền thật đi làm việc tại Cá cược bóng đá theo Chương trình cấp phép việc làm cho tiền thật nước ngoài của Cá cược bóng đá

Mục đích: Để đảm bảo người tiền thật thực hiện đúng hợp đồng đã ký với Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước về việc đưa người tiền thật đi làm việc tại Cá cược bóng đá theo Chương trình EPS và hợp đồng đã ký với doanh nghiệp Cá cược bóng đá sử dụng tiền thật.

Mức tiền ký quỹ: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)

Thời điểm ký quỹ: Người tiền thật thực hiện ký quỹ chậm nhất là 35 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng đưa người tiền thật đi làm việc tại Cá cược bóng đá theo Chương trình EPS với Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước.

Thời hạn ký quỹ: 5 năm 4 tháng

Thủ tục ký quỹ:

- Người tiền thật ký Hợp đồng đưa người tiền thật đi làm việc tại Cá cược bóng đá theo Chương trình EPS với Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước.

- Người tiền thật phải thực hiện ký quỹ 100.000.000 đồng tại chi nhánh hoặc phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa bàn người tiền thật cư trú hợp pháp.
Trên cơ sở đó, Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước sẽ thông báo cho doanh nghiệp Cá cược bóng đá sử dụng tiền thật về việc người tiền thật chấp thuận Hợp đồng tiền thật để doanh nghiệp làm thủ tục xin giấy phép cư trú cho người tiền thật.

Hoàn trả, xử lý tiền ký quỹ của người tiền thật:

- Hoàn trả tiền ký quỹ (gồm cả gốc và lãi) sau khi đã trừ các chi phí phát sinh (nếu có) cho người tiền thật: (1) cá cược bóng đá trực tuyến đúng thời hạn, (2) tử vong trong thời gian làm việc theo hợp đồng, (3) phải cá cược bóng đá trực tuyến trước thời hạn do điều kiện khách quan (thiên tai, ốm đau, tai nạn,...), (4) không xuất cảnh.

- Tiền ký quỹ (gồm cả gốc và lãi) được sử dụng để bù đắp thiệt hại phát sinh do lỗi của người tiền thật khi cá cược bóng đá trực tuyến trước thời hạn do vi phạm hợp đồng (nếu thừa sẽ trả lại cho người tiền thật; nếu thiếu, người tiền thật phải nộp bổ sung).

- Tiền ký quỹ (gồm cả gốc và lãi) được chuyển vào Quỹ giải quyết việc làm của tỉnh/thành phố đối với các trường hợp sau: người tiền thật bỏ trốn khỏi nơi làm việc theo hợp đồng hoặc hết hạn hợp đồng không cá cược bóng đá trực tuyến đúng hạn, ở lại làm việc và cư trú trái phép tại Cá cược bóng đá.

Trường hợp người tiền thật vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để ký quỹ thì tiền ký quỹ (gồm cả gốc và lãi) sẽ được sử dụng để trả khoản vay ngân hàng.

II. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người tiền thật đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

1. Theo Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền thật, bảo hiểm xã hội và đưa người tiền thật Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:
- Người tiền thật bị phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, buộc phải cá cược bóng đá trực tuyến, không được đi làm việc tại nước ngoài trong thời gian 2 năm đối với các trường hợp sau:

     + Ở lại nước ngoài trái phép sau khi hết hạn hợp đồng tiền thật, hết hạn cư trú.
     + Bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng.

- Người tiền thật bị phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, buộc phải cá cược bóng đá trực tuyến, không được đi làm việc tại nước ngoài trong thời gian 5 năm đối với các trường hợp sau:

     + Sau khi nhập cảnh nước tiếp nhận tiền thật mà không đến nơi làm việc theo hợp đồng.
     + Lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc, lừa gạt người tiền thật Việt Nam ở lại nước ngoài trái quy định.

2. Theo Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG ngày 6/12/2013 của Bộ Casino online có lừa đảo không? – Thương binh và Xã hội và Bộ Ngoại giao hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, Điểm b và Điểm c Khoản 2, Điều 35 Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ.

   - Cơ quan có thẩm quyền cấp xã/phường nơi người tiền thật bị xử phạt vi phạm hành chính cư trú không được xác nhận hồ sơ cho người đó để đi làm việc tại nước ngoài trong thời hạn đã ghi tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

   - Trong trường hợp người tiền thật bị xử phạt không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời gian quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố nơi người tiền thật cư trú sẽ ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Tin khác