HAPPYLUKE Casino trực tuyến tặng tiền là thật hay giả?

HAPPYLUKE

HAPPYLUKE

HAPPYLUKE Casino trực tuyến tặng tiền là thật hay giả?

Danh sách người tiền thật đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ

(Kèm theo công văn số 731 /TTLĐNN,TCKT ngày 14 / 09 / 2023 )STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người tiền thật ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Phạm Công Đức

20/08/1988

Trung Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình

PGD NHCSXH TP Tam Điệp, Ninh Bình

100.000.000

2

Ngô Văn Tài

13/12/1988

Quang Trung, Vụ Bản, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Vụ Bản, Nam Định

100.000.000

3

Nguyễn Thị Bích

10/03/1986

Vạn Ninh, Gia Bình, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Gia Bình, Bắc Ninh

100.000.000

4

Nguyễn Văn Hải

26/07/1994

Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

100.000.000

5

Bùi Văn Đại

18/09/1989

Yên Dương, Ý Yên, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Ý Yên, Nam Định

100.000.000

6

Nguyễn Huy Toàn

03/08/1997

Yên Khánh, Ý Yên, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Ý Yên, Nam Định

100.000.000

7

Nguyễn Thừa Sỹ

10/01/1996

Cẩm Phúc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

100.000.000

8

Mai Văn Tuấn

05/08/1988

Bộc Nhiêu, Định Hóa, Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Định Hóa, Thái Nguyên

100.000.000

9

Đồng Xuân Hoà

22/12/1986

Yên Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

100.000.000

10

Lê Ngọc Hoàng

17/06/1991

Sơn Phú, Hương Sơn, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

100.000.000

11

Nguyễn Văn Xuân

02/01/1992

Nga My, Phú Bình, Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Phú Bình, Thái Nguyên

100.000.000

12

Đinh Văn Thành

13/08/1992

Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Thái Hòa, Nghệ An

100.000.000

13

Trịnh Đình Sang

19/07/1997

Định Bình, Yên Định, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định, Thanh Hóa

100.000.000

14

Nguyễn Thị Thu Chinh

01/06/1992

Phú Châu, Ba Vì, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Ba Vì, Hà Nội

100.000.000

15

Hoàng Thị Lý

09/07/1994

Chu Điện, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

16

Nguyễn Thị Như

10/09/1994

Hợp Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

17

Lê Thị Mậu

02/01/1988

Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

18

Đặng Văn Điệp

05/05/1994

Châu Lý, Quỳ Hợp, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

100.000.000

19

Phan Thanh Nam

22/07/1989

Trung Giang, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

20

Phạm Duy Thọ

01/04/1991

Du Lễ, Kiến Thụy, Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

100.000.000

21

Dương Tiến Anh

23/10/1998

Hào Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang

PGD NHCSXH huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

100.000.000

22

Nguyễn Văn Tuấn

28/07/1992

Hoàng Nam, Nghĩa Hưng, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

100.000.000Người lập biểu

Phòng Tài chính - Kế Toán

Giám đốc

Nguyễn Thị Lan Phương

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Đặng Huy Hồng

Tin khác