HAPPYLUKE Casino trực tuyến tặng tiền là thật hay giả?

HAPPYLUKE

HAPPYLUKE

HAPPYLUKE Casino trực tuyến tặng tiền là thật hay giả?

Việc thực hiện chi trả các khoản tiền bảo hiểm cho người tiền thật EPS chưa nhận được triển khai thường xuyên, chi tiết xem tại mục Hướng dẫn nhận tiền bảo hiểm
  • 1. Họ và tên(Viết hoa không dấu)


  • 2. Số báo danh(16 ký tự)
  • 3. Số CMND
  • 4. Hộ chiếu
Lưu ý:
- Người tiền thật nhập thông tin cá nhân vào các mục tra cứu theo nội dung đã đăng ký trong hồ sơ dự tuyển đi làm việc tại Cá cược bóng đá.
- Mục Họ và tên bắt buộc phải nhập thông tin.
- Tại các mục tra cứu Số báo danh - Số CMND - Số hộ chiếu, người tiền thật chỉ cần điền thông tin cá nhân vào một mục duy nhất.
- Người tiền thật thuộc diện tiền thật mẫu mực (không có số báo danh) nhập thông tin vào mục Họ và tên và 1 trong 2 mục Số CMND/ Số hộ chiếu.

kết quả tra cứu