HAPPYLUKE Casino trực tuyến tặng tiền là thật hay giả?

HAPPYLUKE

HAPPYLUKE

HAPPYLUKE Casino trực tuyến tặng tiền là thật hay giả?

Tập trung hoàn thiện thủ tục thanh lý hợp đồng đưa người tiền thật đi làm việc ở Cá cược bóng đá theo chương trình EPS

(Đối với đối tượng: người tiền thật hết hạn hợp đồng cá cược bóng đá trực tuyến,

chuyển đổi tư cách lưu trú)

Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước thông báo kế hoạch tập trung để thanh lý hợp đồng, hoàn tất thủ tục hoàn trả tiền tiền ký quỹ đối với người tiền thật đã đi làm việc tại Cá cược bóng đá theo Chương trình EPS hết hạn cá cược bóng đá trực tuyến hoặc chuyển đổi tư cách lưu trú như sau:

1. HAPPYLUKE tập trung:

- Thời gian tập trung: 8h00 ngày 27/09/2023. Danh sách chi tiết xem tại đây.

- Địa điểm tập trung: Cơ sở đào tạo của Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước (nằm trong khuôn viên Trung tâm dạy nghề và đào tạo tiền thật Sona, địa chỉ: thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội)

          2. Hồ sơ tài liêu cần chuẩn bị khi đến tập trung

2.1 Đối với người tiền thật đã cá cược bóng đá trực tuyến đúng thời hạn sau khi chấm dứt hợp đồng tiền thật:

- Giấy đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ (Mẫu số 03);

- Giấy xác nhận kế hoạch cá cược bóng đá trực tuyến của Trung tâm việc làm tại Cá cược bóng đá cấp cho người tiền thật. Đối với trường hợp không có Giấy xác nhận kế hoạch cá cược bóng đá trực tuyến, người tiền thật nộp bản tường trình nguyên nhân và mang theo hộ chiếu gốc.

- Bản sao chứng thực hộ chiếu (bao gồm trang 02 và tất cả các trang có đóng dấu xuất nhập cảnh, trang đóng dấu visa).

2.2 Đối với người tiền thật chuyển đổi thị thực cư trú:

- Giấy đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ (Mẫu số 03);

- Bản sao công chứng hoặc chứng thực thẻ cư trú theo thị thực mới tại Cá cược bóng đá;

- Bản sao chứng thực đầy đủ hộ chiếu (bao gồm trang 02 và tất cả các trang có đóng dấu xuất nhập cảnh, đóng dấu visa).

* Đối với trường hợp người tiền thật ủy quyền thực hiện thủ tục thanh lý, cần chuẩn bị Giấy ủy quyền (02 bản) với các nội dung ủy quyền như sau:

1) Ủy quyền thanh lý hợp đồng đưa người tiền thật đi làm việc tại Cá cược bóng đá theo Chương trình EPS số……..ngày……..với Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước.

2) Ủy quyền nhận tiền ký quỹ (cả gốc và lãi) tại Ngân hàng Chính sách xã hội…..).

Trong ngày tập trung, người được ủy quyền nộp hồ sơ theo hướng dẫn nêu trên; 01 giấy ủy quyền và giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền. 01 Bản ủy quyền sẽ nộp cho Ngân hàng Chính sách xã hội nơi ký quỹ khi rút tiền ký quỹ.

Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước đề nghị người tiền thật tập trung đúng thời gian theo kế hoạch được thông báo, mang theo đầy đủ giấy tờ quy định. Trong trường hợp không đủ hồ sơ giấy tờ, Trung tâm sẽ chưa ký biên bản thanh lý với người tiền thật, việc thanh lý sẽ được thực hiện sau khi bổ sung đủ giấy tờ.

Lưu ý: Kể từ ngày 01/01/2023, Trung tâm chỉ tiếp nhận hồ sơ, đăng ký trực tuyến tại website Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước: http://www.happyluke.top/tin-tuc/3091/Thu-tuc-thanh-ly-hop-dong-hoan-tra-tien-ky-quy-doi-voi-nguoi-lao-dong-di-lam-viec-tai-Han-Quoc-theo-Chuong-trinh-EPS.aspx

Người tiền thật đăng ký và cung cấp hồ sơ trực tuyến theo yêu cầu, Trung tâm sẽ tổng hợp và thông báo thời gian tập trung để hoàn thiện thủ tục, ký biên bản thanh lý trực tiếp. Người tiền thật chỉ mang hồ sơ đến trực tiếp khi nhận được thông báo tập trung của Trung tâm, không gửi hồ sơ qua đường bưu điện. Trung tâm sẽ gửi hoàn trả đối với các hồ sơ nhận qua đường bưu điện.

Trung tâm Casino online có lừa đảo không? ngoài nước trân trọng thông báo./.