Liên Hệ

Để liên hệ trợ giúp ngừoi chơi có thể liên hệ theo các thông tin bên dưới đây . 

Điện Thoại : +442036086632

Điện Thoại :  +63 945 845 1020

support.vn@happyluke.com

Skype : happyluke.vietnam

Chat Trực Tuyến

Thời Gian Liên Hệ

Hỗ trợ 24 giờ mọi lúc mọi nơi