Bạn có chơi quá nhiều không?  Chơi game vừa có thể giải trí và vừa có lợi nhuận. Nhưng có thể bạn không luôn luôn giành chiến thắng. Thua là một phần của trò chơi và bạn phải chuẩn bị…